1 Kasım 2011 Salı

9.SINIF TÜRK EDEBİYATI VE DİL ANLATIM SINAV ÖRNEĞİ

Adı:                                                           2009–2010 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI                                   
Soyadı:                                                          CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ
No:                                           9\B SINIFI TÜRK EDEBİYATI DERSİ I. DÖNEM I. YAZILI SORULARI

                                                                                         
1-Güzel sanatları gruplandırarak edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yerini belirleyiniz. (10 puan)
2-Güzel sanatların insan yaşamında ne gibi bir önemi vardır? Güzel sanatlar olmasaydı hayatımız nasıl olurdu? Bu sanatlardan örnekler vererek açıklayınız. (15 puan)
3-Dil olmadan bir toplum, millet olabilir mi? Neden? Kısaca açıklayınız. (15 puan)


Çanakkale Savaşı Türk tarihinin dönüm noktalarından bir tanesidir. Bu zaferle ülke düşmandan tamamen temizlenmiştir. Düşman gemilerinin boğazdan geçişleri büyük oranda engellenmiş, karaya çıkanlarla da göğüs göğse bir mücadele örneği ortaya konmuştur. Bu savaş sonucunda tam bir insan kıyımı yaşanmıştır: beş yüz bin ölü…”

 Çanakkale Şehitlerine                        
Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?                                 
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi.                                       
—Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya-                             
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya.
Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!
Nerde gösterdiği vahşetle bu: bir Avrupalı
                   …          Mehmet Akif ERSOY

     4-Yukarıdaki iki metinde de Çanakkale Savaşı’ndan bahsedilmektedir. Aynı gerçeklik neden bu şekilde farklı
anlatılmıştır? (10 puan)
5


 a)  Aşağıdaki şiiri ahenk özellikleri bakımından (ölçü, durak, uyak şeması ve türü, kafiye ve redif) inceleyiniz. (10 puan)

Elvan çiçeklerden sokma başına
   Kudret kalemini çekme kaşına,
   Beni unutursan doyma yaşına,
   Gez benim aşkımla yâr melil melil
                                                   Karacaoğlan
 b)  “Meyden safâ-yi bâtın-ı humdur garaz hemân” dizesini hecelerin uzunluk-kısalık durumlarına göre işaretleyiniz. (5 puan)


c)   Aşağıdaki şiirde ahengi sağlayan aliterasyon ve asonansları gösteriniz. (5 puan)Perdeler
Perdeler, hep perdeler...
Her yerde, her yerdeler.
Pencerede, kapıda,
Geçitte, kemerdeler...
Perdeler, hep perdeler...

Ya benim sevdiklerim,
Şimdi nerde, nerdeler?
Önü bomboş perdenin;
İçerde, içerdeler!
Perdeler, hep perdeler...
       N. Fazıl KISAKÜREKANADOLU


Yürüyordum: Ağlıyordu ırmaklar;
Yürüyordum: Düşüyordu yapraklar;
Yürüyordum: Sararmıştı yaylalar;
Yürüyordum: Ekilmişti tarlalar.

Bir ses duydum, dönüp baktım, bir kadın:
Gözler dönük, kaşlar çatık, yüz dargın;
Derileri çatlak, bağrı kapkara,
Sağ elinin nasırında bir yara

Başında bir eski püskü peştamal
Koltuğunda bir yamalı boş çuval...

—Ne o bacı?
— Ot yiyoruz, n'olacak!
—Tarlan yok mu?
— Ne öküz var, ne toprak...
Bugüne dek ırgat gibi didindim;
Çifte gittim, ekin biçtim, geçindim,
Bundan sonra...
— Kocan nerde?
— Ben dulum;
Kocam şehit, bir ninem var, bir oğlum.
— Soyun, sopun?

— Onlar dahi hep yoksul!
Ah Efendi, bize karşı İstanbul
Neden böyle bir sert, yalçın taş gibi?
Taşraların hayvanlık mı nasibi?

Hayır, hayır, bu nasibi almak için doğmadın.
Onun için doğdun ki sen kadınlığın hakkiyle
Ocağının karşısında saadete eresin,
Göğsünü kabarttıran anneliğin aşkıyla
Evladına sütün gibi pak duygular veresin.
Sen bir aziz yoldaşsın:
Senin sesin hayat için dövüşmeğe koşturur;
Senin sevgin vatan için fedakârlık öğretir;
Senin yüzün insan için bir merhamet duyurur;
Senin ile insanoğlu yeryüzünü şenletir.
Lakin bizler bu hakları unuttuk;
Kadınlığı hayvanlıkla bir tuttuk;
Ninen gibi sana dahi hor baktık;
Seni dahi garip, yoksul bıraktık!

Yazık, sana ağlamayan şiire;
Yazık, sana titremeyen vicdana,
Yazık, sana uzanmayan ellere;
Yazık, seni kurtarmayan insana!
                              

                        ~ Mehmet Emin YURDAKUL  ~6.   Yukarıdaki şiirin yazıldığı dönemdeki zihniyeti hakkında neler söyleyebiliriz? Açıklayınız. (30 puan)

*   Puan değerleri soruların sonunda belirtilmiştir.CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ 9 DİL VE ANLATIM SINAV ÖRNEĞİ

SORULAR


1-İletişimin  çeşitlerini ( dört madde)  sıralayınız.
2-Aşağıdaki göstergelere ikişer örnek veriniz.
Sosyal gösterge :
Doğal gösterge:
3-Aşağıdaki cümlelerin karşısına  dilin hangi işlevde kullanıldığını yazınız.
Şiirlerde kullanılan işleve ……................ İşlevi denir
Semih kapıyı aç.  
Ne oldu sana?         
Su; iki hidrojen bir oksijen molekülünden oluşur. 
Gençler, bayramınız kutlu olsun! 
3-“ Şive, ağız ve lehçe” tanımlarını yapınız. Birer örnek  veriniz.
4-Akraba Diller arasında  hangi yönlerden aralarında ilişki vardır. Belirtiniz.
5-Aşağıdaki Dillerin Bağlı olduğu dil ailesini ve  yapı bakımından  özelliğini belirtiniz
Ø  İngilizce:
Ø  İtalyanca:
Ø  Arapça:
Ø  Türkçe
Ø  Çince:
6-Gençliğe Hitabe metnindeki iletişimin öğelerini  gösteriniz.
C:
     7-Aşağıdaki  eserlerler Tükçe’nin hangi dönemlerine aittir? Yazınız.
Ø  Divan- ı Hikmet
Ø  Mesnevi (Mevlana)
Ø  Şikâyetnâme:
Ø  Nutuk:
        8-Aşağıdaki kelimelerin türkçe kelime yapısına uygun olup olmadığını sebebiyle birlikte açıklayınız.
Ø  Jeton:
Ø  Saygılı:
Ø  Saffet:
Ø  Sözcük:
Ø  Tren:
9-   Aşağıdaki cümlelerdeki ses olayı olan kelimeleri bularak çeşidini  yazınız
a) Bu şehrin büyük olduğunu söylemiştik.
   
b) Küçücük sıralar, daracık koridorlardan geçmiş.
1 yorum: