4 Ocak 2012 Çarşamba

9 Dil Anlatım Örnek Test Soruları
9.Sınıf öğrencilerinin dikkatine: 9 dil anlatım soruları kitabın başındaki konulardan kelimede anlam konusuna kadar   
olan kısımdan çıkacaktır.Bu yüzden öğrencilerimiz dilin işlevleri, dillerin sınıflandırılması, ses olayları gibi konulara da göz atmak zorundalar...

                              TEST 1
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?
A) 15 gün sonra kontrol için geleceksiniz.
B) Benim dedeme köyde Ahmet Çavuş derler.
C) Osmanlılar zaman zaman Kuzey Afrika’ya inmişler.
D) Türk Dili dergisinde “Türkçenin Sorunları” Makalesi var.
E) Geçen yıl 18 Mart önemli toplantılarla anıldı.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde ünlü daralmasına örnek yoktur?
A) Kazadan sonra yolcular, heyecandan konuşamıyordu.
B Üstlendiği tüm görevleri büyük bir başarıyla tamamlıyordu.
C) Kendi projesini herkesten sonra açıklamak istiyordu.
D) On yıldan beri bu ahşap evde yaşamaya çalışıyordu.
E) Denemelerde sorun çıkarmayan motor, şimdi iş görmüyordu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinden “virgül” kaldırılırsa cümlenin anlamı değişmez?
A) Doktor, önlüğünü giyerek hastalarının yanına gitti.
B) Öğretmen, Deniz ve ben az daha uçağı kaçıracaktık.
C) 0, dershaneden bir türlü gitmek istemiyordu.
D) Yaşlı, adamı eliyle ileri itti.
E) Arkadaşım, beni dinlemeyince çok üzüldüm.

4. Ayın battığı yere baksam
    Gökyüzü kaçar mı üstümden?
Bu dizelerdeki altı çizili sözcükte görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Güneşe de kaldı bakır güğüm
     Görünmez olur artık güldüğüm
B) Suların ağzı taştan bilezik
     Yüzüm şaşkın huylarım ezik
C) Gittiğin yolları ay bastı
     Feleğin neydi bana kastı
D) Artık yok omuz başlarında
     Ne bir toka ne bir uykuluk
E) Akşam sığmadı dağlara
     Taştı işte sulara indi

5.. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Bazı yıkılışlar, daha parlak kalkışların teşvikcisidir.
B) Nasıl ki başarı başarıyı çekerse parada parayı çeker.
0) Başarı herşeyi temizleyen altın yaldızlı bir alevdir.
D) Meyvasız ağaca, aklı başında hiç kimse taş atmaz.
E) Düşmanı affetmek, dostu affetmekten daha kolaydır.


6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

A) Bu söylediklerin başlı başına bir konudur.
B) Yazılan her kitap, başyapıt özelliği kazanamaz.
C) Takımlar bugün başa baş mücadele etti.
D) Sizin başvurunuz da kabul edilmedi.
E) Bu haber baş kente bomba gibi düştü.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Yukarı Kızılırmak Bölümü’nde ırmak biraz sığlaşıyor.
B) Yaralıların çoğu Numune Hastanesi’ne kaldırıldı.
C) Afyon Valiliği yeni bir girişimde bulundu.
D) Basın Ve Yayın Genel Müdürlüğü’nde toplantı yapılacak.
E) Çocuklara cevap verir Nasrettin Hoca: “Parayı veren düdüğü çalar.”
8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “-ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık vardır?

A) Gece oldu mu bir seviniyorum ki
     Duvarlara gölgeniz düşüyor
B) Bileceksin ki geçmiş sevgilerdir
     Her akşam güneşle beraber batan
C) Zuhal halkası mıdır boynunuzda ki
     Kim bilir kaç milyar ışık yılı uzaktasınız
D) Nice insanlar gördüm ki ben
     Dudaklarında en bayağı şarkılar
E) Tut ki bütün renkler senin mavi kırmızı
     Burada her şey sen nasıl istersen öyle

9.  Gelmiş geçmişle gelecek iç içe
Bu darağacı keser dalı ömrü uzasın diye
Bu bir kültür hazinesidir
Çilesiz çabasız elbet gelmez dile

Bu dörtlükte, aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünlü düşmesi         B) Ünsüz düşmesi
C) Ünlü darlaşması     D) Kaynaştırma       E) Ulama

10. Aşağıdakilerin hangisinde “hoşgörü” anlamı yoktur?

A) Sizin düşüncelerinizi sonsuza dek dinleyemem.
B) Senin bu yaptıklarına karşı ben yine de bir şey demiyorum.
C) Gürültüyü çocuklar yaptığı için komşular ses çıkarmıyor.
D) İşlerimizin kötü gittiğini duymuşlar, ondan ses çıkarmamışlar.
E)Kardeşim camı kırdı, annem yine de bir şey demedi

11. Minicik yüreğinde bir sızı olduğu belliydi yavrucağın.
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcükteki ses olayının benzeri, aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Başarılarından dolayı işyerinde bir kademe daha yükseldi.
B) İnsanın içi sızlıyor hastane kapılarında.
C) Piyanoyu bu kadar güzel çalanın, gencecik biri olduğunu düşünemezdim.
D) Yurtta ve dünyada barışa her zamankinden çok ihtiyacımız var.
E) Çocuğun beti benzi solmuştu.

12. Adaşım olan şu ufacık çocuğun büyümüş de küçülmüş tavırları karşısında insan, hayrete düşmeden edemiyor.
Bu cümlede kaç sözcükte ünsüz düşmesi vardır?
A)1          B)2         C)3         D)4          E)5

13.Gökbilim ve coğrafya ile ilgili konuların anlatımında, dünya ile öteki gezegen adları, güneş ve ay sözcükleri büyük harfle başlar.
Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uyulmamıştır?
A) Pazartesi günü okulda Güneş tutulması ile ilgili bir deney yapacağız.
B) Yurdumun kırlarına Güneş doğmuş.
C) Ayın Dünya’nın çevresinde dönüş süresi bir güne eşittir.
D) Üniversiteyi kazandığımı öğrenince dünyalar benim oldu.
E) Bilim adamları hala Ay’da hayat olup olmadığını araştırıyor.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözün yazımı yanlıştır?
A) Kedilerin söz birliği edip ağaca çıkmaları, çocukları şaşırtmıştı.
B) Bak ne güzel köpürüyor yağmurun sırılsıklam aşkıyla dövdüğü nehir.
BC) Köpekler, çılgınca havlayarak bahçenin kapısına üşüştü.
D) Sunduğumuz şartları beğenmiyen, bu takımı terk etti.
E) Yargıçlar şaşkın şaşkın birbirine bakıyordu.

15. Düşünceye saygı göstermek gerekir; ancak bu, her düşünceyi doğru sayıp kendi düşüncemizden de hemen vazgeçmek anla-mına gelmemeli; çünkü kişisel düşünceler, meyvelerin güneş altında olgunlaşması gibi, …

Bu parça,düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangi-siyle tamamlanmalıdır?

A) zorla benimsetilmeye çalışılırsa etkisini yitirir.
B) uzun süren zihinsel çabalar sonunda oluşur.
C) bir kuşkuya yol açarsa karşındakine olan güven azalır.
D) kişinin içinde bulunduğu ortama göre değişiklik gösterir.
E) sağlam temellere oturduğu sürece zarar görmez, yıpranmaz.
16. Her ömür, o insanın mücadelelerinin tarihidir.Bu tarihin hiçbir anında “tarih tekerrürden (tekrar) ibaret” olamaz.
Bu tümceye anlamca en yakın tümce aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsanların çoğu ömürleri buyunca birçok olumsuzlukla mücadele etmiştir.
B) Yaşam, insanlara bağışlanmış benzersiz bir armağandır.
C) Ömür, bir tarihtir; bu tarihin tarihçisi de insandır.
D) Yaşam, bir anı bile diğerininkine benzemeyen mücadeleler tarihidir.
E) Bir insanın ömrü, başkasınınkine asla benzemez.17. Herkes aslında yalnızdır ve herkes anlaşılmak ister. Ama hiçbir zaman bir başkasını tümüyle anlayamayız. Hepimiz bizi çok seven kişilere bile bir parça yabancı kalırız. Başkalarına karşı acımasız olanlar, güçsüzlerdir. Sevecenlik yalnız güçlülerden beklenebilir. Korkmayı bilmeyen, korkanı da anlayamaz. Zaten çoğu zaman büyümeyi de bilmeyiz, yalnızca boyumuz uzar. Mut-luluğa ancak beynimizi ve yüreğimizi birbirine ekleyerek kendi-mizi anladıktan sonra insanları da anlamaya çalışarak ulaşabilir
Bu parçaya göre insanı mutluluğa götüren yol, aşağıda-kilerden hangisi olamaz?
A) İnsanları sevebilmek    B) Aklı ve sevgiyi kaynaştırabilmek
C) Sevecen olabilmeyi öğrenmek      D) Çocuk kalabilmek
E) Güçsüzleri anlayabilmek

18.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır?
A) Ne zaman bitecek bu sorunlar, öğretmenim
B) Sevimli mi sevimli bir öğrenciydi
C) Canım sıkıldı mı kitap okurum
D) Neden konuşmuyorsun, anlamıyorum
E) Sana niçin hayır dediğini bilmiyorum

19Japon işadamı Konusuka Matsushita’ya iş yaşamının yeni kâşifi olarak bakılıyor ( ) Matsushita ( ) iş verimi ile ilgili düşüncelerini şöyle sıralıyor ( ) Başarınızla övünmeyin, başarısızlığınızla yerin-meyin, birlikte çalıştığınız kişilere müşterinizmiş gibi davranın
Bu parçada ayraçla ( ) belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangi noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
A) (.) (,) (:) (.)             B) (.) (:) (:) (.)         C) (.) (;) (:) (...)
D) (.) (,) (,) (.)             E) (.) (,) (;) (...)

20. Doğruyu hangi elde görsem sevinçle karşılar; doğrunun kokusunu uzaktan da duysam tüm duvarlarımı indirip teslim olurum ona. Fazla yukardan ve insafsız olmadıkça bana çatılmasını da hoş görür, eleştirene hak veririm. Zararıma da olsa beni eleştirene uysal davranmalıyım ki beni serbestçe uyarsın. Kendimi yenileyebilmeme yardım etsin.
Aşağıdakilerden hangisi kendini böyle anlatan birinin niteliği olamaz?
A) Hoşgörülü      B) Önyargısız      C) Kendisini yenileyebilen
D) Eleştiriye açık olabilen       E) Kendisine güvensiz olan

  

21. Başkasını dinlerken ‘’belki’’ye takılan insan, kendi doğrularından birazını reddetmiş demektir.
Aşağıdakilerin hangisi, bu tümcede anlatılmak istenenlerden hangisine  en yakındır?
A) Başkasını dinleyen kişi anlatılanların bir bölümüne katılır, bir bölümüne katılmaz.
B) Bir dinleyici, kendisine sunulan her doğruyu kuşkuyla karşılamalıdır.
C) Dinlediğimiz şeyler kimi zaman bize inandırıcı görünebilir.
D) Başkasını dinlerken aynı şeyle için ‘’olabilir’’ diyen insan, kendi doğrularından kuşkulanmaya başlar.
E) “Belkiler’’ yeni doğrulara açılan kapıdır.

22.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti ( ’ ) yanlış kullanılmıştır?

A) Bu maçta, Ahmet’in golü bizi kurtardı.
B) Henüz 7’nci sınıfta okuyormuş.
C) Bu soruna BM’de bir çözüm getiremedi.
D) Karac’oğlan’ın şiirleriyle büyüdük bizler.
E) Duruşma 10.45’te başlayacak.

23. İçeri giren adam, herkesi selamladı.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?

A) Artık onunla görüşmek, onun yüzünü görmek istemiyorum.
B) Bu kitap, birçok temel bilgi konusunda okuyucuyu aydınlatıyor.
C) Turnalar süzülüyor, alçalıp yükseliyordu.
D) Evet, dedi ve bizimle hareket etmeye karar verdi.
E) Ispanağı, lahanayı bir de kerevizi hiç sevmez.

24. “Oturmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Böyle oturacağınıza kalkıp bir şeyler yapsanız olmaz mı?
B) İki saatten beri, hiç kımıldamadan masada oturuyor.
C) Konuyla ilgili ayrıntılar kafama iyice oturdu.
D) Eskiden biz de o semtte birkaç yıl oturmuştuk.
E) Ben gittiğimde onlar yemeğe çoktan oturmuşlardı bile.

25. Aşağıdaki söz gruplarından hangisi aynı kökten türememiştir?
A) savurgan - savcı - savruk      B) Bencil - benlik - benimsemek
C) çevre - çeviri – çevirmen       D) yazar - yazıcı - yazgı
E) görüş - görücü - görgü


TEST 2
1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır?

A)Derdini söylemeyen derman bulamaz.
B)Atı alan Üsküdar’ı geçti.
C)Meyve veren ağacı taşlarlar.
D)Acıkan adama su verdiler.
E)Geldiği gibi giderler.

2-Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde ses olayı yoktur?
A)Ufacık bir köyde otururlardı.
B)O insanın değerini bilirdi.
C)Aklını başına topla ve git!
D)Onu dün seçtiler.
E)Biricik oğlunu çok özlemişti.

Her nağmede sestir her ışıkta nar
Katmer katmer açan çiçeğe benzer
Umuda perdedir gönlüme tanbur
Oğulbalı veren peteğe benzer
3.Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) ünlü düşmesi
B) ünsüz düşmesi
C) ünsüz yumuşaması
D) ulama
E) ünsüz benzeşmesi

4.Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde ses olayı yoktur?
A) Bahçenin alçacık duvarından atladık.
B) Devrik cümleler kurmayınız.
C) Babasının sertçe bağırmasına aldırış etmedi.
D) Bu yazarın hiçbir eserini hatırlamıyorum.
E)Bu okulun öğrencilerini seviyorum

5.Aşağıdakilerden cümlelerin hangisinde ses olayı yoktur?
A)Sevgisiz
B) derdin ne
C) hallederiz
D) küçücük
E) seçkin

6.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir?

A)sponsor       B)açık        C)kâtip
D)viraj            E)aile

O görkemli ( ) insana korku salan kral,ölüyordu.Güçlüyken kimsenin yüzüne bakmazken,şimdi evlatlarına pişman bir ifade ile ( ) ( ) Bir yudum su ( ) ( ) diye yalvarıyordu.
7.Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir?

A) ( ,)(.)( -) ( ?)(. )
B) (“ )(. )(: ) (? )(“ )
C) ( ,)(: )(“ ) (!)(“)
D) (: )( .)(“ ) (? )( ?)
E) (, )(. )(: ) (? )(? )

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (…)  getirilmez?
A) Siz olsanız sormaz mısınız neden geç kaldığını
B) Amerikalılar fırtınalara  hep kadın adları vermişler:
Emma, Sandra, Tifanny
C) Daldım yine geçmişe; çocukluğuma, gençliğime
D) Bir de şöyle yan gözle süzmüyor mu yanındakileri,  çevresindekileri
E) Hele bir daha zayıf alsın matematikten, fizikten
Her sabah öğretmenimiz ( ) “Çocuklar ( ) oyun hakkınızdır ( ) ama çalışmak da görevinizdir ( )” derdi.
9.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (:) (!) (,) (!)  B) (:) (,) (,) (.)   C) (;) (!) (.) (:) D) (,) (,) (;) (!)  E) (:) (,) (;) (!)

10.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır?
A) Ne zaman bitecek bu sorunlar, öğretmenim
B) Sevimli mi sevimli bir öğrenciydi
C) Canım sıkıldı mı kitap okurum
D) Neden konuşmuyorsun, anlamıyorum
E) Sana niçin hayır dediğini bilmiyorum

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Sonunda dayanamayıp o da bizi terketti.
B) Emel Hanım’daki kitapları istedim.
C) Yazarın “Sodom ve Gomore” adlı eserini okuyorum.
D) Ahmet de bizimle gelecek miydi?
E) ODTÜ’ye gireceğini hissetmiştim.

12.Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A)İnsanlara karşı beni de güç durumda bıraktınız.
B)Öyle dikkatsiz ki bir çok kez çantasını da unuttu.
C) Sen de ben de biliyoruz ki bu, böyle devam edemez.
D) Söz dinlemediği gibi karşılık da veriyor.
E) Akşam ki kavga, kuyrukta sıra kapmak içindi.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A)Karşıdaki evde oturuyor.
B)Yanındaki adama sordu.
C)Öyle çalış ki sınavı kazan.
D)Cebindeki ancak bilet almaya yetiyordu
E)Ben okulda ki arkadaşlarımı severim.

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A)Yılmaz Hoca çok zor sormuş
B)Biz de çalışmadığımız için yapamadık.
C)Aslında zor soru yoktur.
D)Çalışsak yirmibeşini dahi çözerdik.
E)Ama akşamki diziyi kaçırsaydım iyi mi olurdu?

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı yoktur?

A)Kuzey Amerika’da yaşıyor.
B)Afrika’nın Güneyi ıssızdır.
C)3 martta doğdu.
D)Sen biraz daha sabır et.
E)Mehmet te gelecek mi?

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?

A)Bugün bende bir hal var…
B)Seni, görmemeliyim bu karanlık hayallerde.
C)Neden bana düşman görünürsünüz?
D)Su insanı boğar, ateş yakarmış.
E)Unutma öyle bir gün gelecek ki…

17.Aşağıdaki cümlelerde geçen fiillerden hangisi zaman anlamı taşımaz?
A) Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel olduğunu
B) Öyle bir aşka düştüm ki tarifi imkânsız
C) Bir kez bile olsa onu rüyamda görmeliyim
D) Biliyorum ki o benden çok uzak
E) Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden
I. Senin sezgin kuvvetlidir.
II. Selim şaşkın bir çocuktu.
III. Bu işte senin hiç katkın yok.
IV. Ne kadar üzgün görünüyorsun.
18. Yukarıdaki altı çizili sözcüklerden hangi ikisi hem yapım hem de çekim eki almıştır?

A) I. ve II.
B) I. ve III.
C) I. ve IV.
D) II. ve IV.
E) III. ve IV.

19.Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerden hangisi diğerlerinden farlı bir yapım eki almıştır?

A) Onun da bu serili odayı beğendiğine şaşırdım.
B) Adam yaşlı gözlerle dışarı çıktı.
C) Meraklı bakışlarla babasını seyrediyordu.
D) Kaplı defterler sigarayla delik deşik edilmiş.
E) Parka, güneşli bir gün olursa gideriz.
20.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından farklıdır?


A)denizlerimiz      B)çevriliyiz     C) kapıldıkça
D)karşılaşılırdı      E)başlama
21.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?A) Cümle içerisindeki bir kelimenin vurgulu söylenmesine tonlama denir.
B) Konuşma dağarcığı, yazı diline göre sınırlı olan ve günlük yaşamda kullanılan dile konuşma dili denir.
C)  Şiir okurken arada nefes alıp verdiğimiz yere durak denir.
D)  Geçmişin kültürel değerleri bugüne, bugünün kültürel değerleri geleceğe dil aracılığı ile taşınır.
E)  Yazı dilindeki noktalama işaretleri konuşma diline yansıtılmaz.

22.Aşağıdaki cümlelerde geçen bileşik fiillerden hangisi farklıdır?

A)İki yıldır evini terk etmiş.
B)Hizmetlerden memnun kalmış
C)Olaylar karşı sürekli sabretti.
D)Haberi duyunca İzmir’den geliverdi
E)Herkes onu affetmişti.
23. Yanlarına oturan yabancı yolcularla
uykusuz gecenin ardından sabahladılar.
Altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü diğerlerinden farklıdır?
A) V    B) IV   C) III    D) II    E) I

24. Ne var, değiştirse de ayaklarım yolunu
Gözümün önünde değişmeyen hedefim
Yatıyor can evimde hayallerim benim
Altı çizili sözcüklerden hangisi iyelik (sahiplik) ekini almamıştır?

A) I     B) II       C) III     D) IV     E) V

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmamıştır?

A)Sıfatlar ikiye ayrılır: Niteleme ve belirtme sıfatı.
B)Adam,bir saattir seni bekliyorum. dedi.
C)Siracettin, Hoca yüzünden kitap bağımlısı olduk.
D)Eyvah yine” Dil Anlatım” dersi ödevimi yapmadım.
E)Hocam sorular zor mu!

                        

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder